• C’est La Vie

  like always I’ll do what is easy to do..throw the responsibility on life and run hide and of course like always scream “c’est la vie”…then I’ll start to hate myself for doing solook back again, reach out my handtry to grab the last hope of minehow miserable I amhow hopeless I livetrying to take backwhat is no longer minewhat once I possessedthis time the life looks down to meand shouts to my face“c’est la vie”…

 • Կարօտում են…

  Թեկուզ խայթող ու բիրտ, Միայն արի՜, արի՛։ Ս. Կապուտիկեան Ասում ես դու ինձ յաճախ,Որ կարօտել ես չգիտեմՔմծիծաղ եմ տեսնում դէմքիդ,Երբ կարօտս եմ յայտնում ես քեզ:Զարմանում եմ, որ չես լսումԵրգը սրտիս անվերջ երգող՝«Արի, արի, արի… միայն արի արի»,Ամեն զարկը կանչում է քեզ:Չես հաւատում բայց դու աւաղՀամարում ես, որ անսիրտ եմ,Մեղքս քեզնից ինչ թաքցնեմ,Լեզուս երդուեալն է լռութեանԲառեր սիրոյ չգիտի նա:Իր փոխարեն խոսում են բայց՝իմ աչքերը, ձեռքերս զոյգ, սիրտս արագ,Միթէ դժուար է այսքանՀասկանալը այս եռեակին.Կարօտում են նաեւ նրանք,Իմ աչքերը, ձեռքերս զոյգ,Եւ ինչքան էլ սեւ թուայ քեզ,Կարօտում է անգամ Սիրտս… This was the result of a song I was listening repeatedly for an entire day (here). The song is performed by Harout Pamboukjian and…

 • Journey for a dream life

  Singing the fall of a worthless prizeCrashing the walls of the castle of liesFlying away to the abandoned landOf freedom of soul and clearness of mindWhere music is to drinkAnd the only food is chantsThe currency used is the idea of manThe rate of the idea is the infinite price

 • Just Like That…

  Just like that` she snaps her fingers,Just like that` she’s now a cheater,Just like that` she did it,Just like that` He’s lonely again.

 • Փաստեր դեպի Հայաստան արաբական արշավանքներից

  * 6րդ դասարանի պատմության գրքում ասվում է՝ մեջբերում.- « Արաբական զորքը խիստ ձմռան պայմաններում գիշերել էր բաց երկնքի տակ եւ, փաստորեն, կորցրել էր մարտունակությունը» ՓԱՍՏ՝ Արաբները ծանոթ չլինելով մեր երկրի բնակլիմայական պայմաններին քնել էյին գետնին եւ մրսելով այսպես ասած «լուծ էին ընկել» եւ բնական է այդ վիճակում մարդը խոսելու ունակություն չի ունենում էլ ուր մնաց մարտունակություն:* Վերոհիշյալ գրքում ասվում է՝ «Արեւածագին հայկական ջոկատները հանկարծակի գրոհով անակնկալի բերեցին ցրտից ու քամուց ուժասպառ եղած թշնամուն»ՈՒՂՂՈՒՄ՝ Արեւածագին հայկական ջոկատները հանկարծակի գրոհով անակնկալի բերեցին մոտակա թփերի ու ծառերի արանքներում լուծի դեմ պայքարող արաբներին:* Ինչպես նաեւ ասվում է՝ «Արաբները չկարողացան դիմադրել եւ խուճապահար սկսեցին անցնել Արաքսը»ՀԱՎԵԼՈՒՄ՝ նրանք նույնիսկ չհասցրեցին իրենց տաբատները քաշել Ք**-ոտ հետեւներին:

 • Patriotism in naming children (only for those who understand Arabic and/or know things about Syria)

  I think if there is a Syrian who is as patriot as Hovhannes Shiraz and he decides to name his children after the names of Syrian cities it’ll go like this:Damascus – boyAleppo – boyHama – girlHoms – one should think before giving that nameLatakia – girlDaraa – girlHasaka – girlRaqqa – girlTartus – boyIdlib – one should think TWICE before giving that name, SPECIALLY TO A BOYSuwayda – girlQunaitira – girlAfrin – the guy has Kurdish blood in his veinsHaffa – it’s in Homs province so let’s pass this one tooMukharram – HomsRastan – could we go faster on these “Homs”-i citiesSafira – a pretty girl from AleppoQamishly –…

 • To Son of Adam

  Walking on the earth you son of Adam,Walking on the earth but dreaming of EdenSuffering every day to the last drop of your sinful bloodbut never want to changenever want to clean the sin you were born to have..cursing Adam for following Eve,cursing Eve for eating the applecursing the satan for being therecursing your god for making it be..but never want to stop eating the same apple again..

 • Your Eyes

  In the darkness of the nightWhere the stars have no guardsI will be there for youI will smash the fear of your eyes In the light of the dayWhen the sun’s giving her blessingsI will be there for youI will enjoy the joy in your eyes In a day of a lonelinessWhen the tears give no hopesI will be there for youI will wipe the tears off your eyes In the times of happinessWhere no planet is bigger than your joyI will be there for youI will make sure no sadness catches your eyes

 • Chopin – Waltz 7 in C minor

  One, two, three… one, two, threeWaltz is on come with meChopin’s playing dance with meOne step front, one step backTurn around… there’s the funWaltz goes on, both feel itHe looks to the eyesThere she smiles…He’s a freshman, now he’s shyBut when the notes flow fastHe finds the courage.. here’s a blastStraight into her ear he whispers kindlyThat’s a beautiful smile you have lady…Now she’s red… she is shyShe’s a lady… for the first timeWhat a pure feelingWhat a kind young manWhat a nice eveningThe best waltz she’s ever hadThe three minutes of love That felt like eternity The best waltz he’s ever dancedThat’s a dream one should haveThat’s a life…

 • The Door

    When he came home the lock of the door was open, she left it open specially for him to come in. He opened the door and the surprise was waiting for him. A nice dinner table, with a couple of candles, semi dark room, romantic music falling out nicely from the stereo, and she was sitting there looking at him, smiling, beautiful as always. For the thousandth time he thought to himself “I have to be the luckiest man in the world to have her by my side”…  But in fact this wasn’t what he was expecting to be, this wasn’t another night from the thousand and one nights…