Uncategorized

Փոքրամասնութիւն՝ Մահուան Դատապարտուած

Այո աւաղ ես փոքրամասնութիւն եմ
Մերժեցի դասուիլ շարքերու մէջ,
Նմանիս չի տրուիր դասուելու պատիւը:
Արենի Տիգրանեան

Աշխարհը խեղդուելու եզրին է «Մեծամասնութիւններու» պատերազմին պատճառած համատարած ճահիճին մէջ: Միլիոնաւոր մարդիկ ամէն օր լուսաբացը կը դիմաւորէն յաջորդը չտեսնելու վախով, երբեմն նոյնիսկ յոյսով ու բաղձանքով:

Սով, պատերազմ, հիվանդութիւն ահա այդ հսկայական «մարդաղացի» եռոտանին, որուն վրայ հիմնուած է մեքենան, իսկ շարժիչը ագահութիւնն է: Իսկական փոքրամասնութիւններուն ագահութիւնը, որ կախարդական սրինգներու հնչիւններով իրենց ենթարկած են միլիոնաւոր մարդկանց ուշադրութիւնը, եւ դառցած կեղծ «մեծամասնութիւններ»:

Ինչքան կը խտանան ամբոխներու շարքերը, այնքան կը չքանայ ամօթը եւ ի յայտ կու գան ամբողջ փողերախումբերու կազմերը, ռազմական քայլերգերով: Քայլերգերով կ’ուղորդեն ամբոխներու քայլերթերը, ընդդէմ միմեանց: Եւ ահա բախման պահին է որ կը լսենք իսկական սրինգի մեղեդին՝ մեծամասնութիւն դառնալու ամենաարժանի փոքրամասնութեան սթափեցնող ճիչը:

Այս փոքրամասնութիւնը կրօն չունի, բայց իր հաւատքը անքակտելի է, կը հաւատայ՝ բարիին, անկեղծին, մաքուրին ու գեղեցիկին, կը հաւատայ մարդկայնութեան:

Ահա եւս մէկ ճիչ՝ պորթկում մը, որ կը փխի այս փոքրամասնութեան առաջամարտիկներէն մէկուն՝ Արէնիյին, շուրթերէն:

Ստորեւ փորձած եմ թարգմանել գործին միտքը արաբերէն բնագրէն:

نعم انا من الاقليات 
خلقت و قالوا لي قليل منه ينعش الفؤاد 
لا ذنب لي بماضٍ غرق في مجادلات 
لا دخل لي بقوم آمنوا بالخرافات
لا أسمح لأحد أن يحصرني في خانات
ولا أؤمن بجزاء الآلهات
ولا اتخوف من آخرة الديانات 
قالوا انما الأعمال بالنيّات
فما النيّة مما نشاهده من فظاعات 
أي عدالة تستبيح استضعاف البنات
و سبي الحسناوات و جعلهم جاريات 
الى متى تُستَهزأ العقول و تمجد الآيات 
الى متى يُهَمَشُ الفقير و تُهدَرُ الامكانيات 
الى متى تُبنى المعابد و الانسان يعاني المجاعات 
من حقه أن تُبنى له المستشفيات
و دور علمٍ لكي ترتقي الحضارات 
لا دور عبادة مزخرفة بالذهب و المجوهرات 
ولا دور تُحللْ ما ترغب و ُتحذز من محرمات 
محرمات تُفصَّلْ حسب المصالح و الاتفاقيات 
متى نرتقي لغدٍ مشرقٍ و ننسى عصر الظلمات 
متى نتحرر من القيود و العادات 
حرية العقول و الابداعات لا حرية العصابات. 
لا حرية العمامات و الايقونات..
نعم للأسف أنا من الأقليات.
رفضت ان اصنف في خانات
من مثلي لا يُعطى شرف الخانات 
في بعض المجتمعات تُعتَبر من المخالفات 
في بيئات أخرى من الكافرات 
من يرجح العقل على الاساطير الغابرات 
لابد أن يُقتل و يُطهَّر المجتمع مما قد نسببه من آفات
اقلية في عداد الاموات..

أريني ديكرانيان

Այո ես փոքրամասնութիւն եմ,
Եւ յանցաւոր չեմ անցեալի վէճերուն համար,
մեղաւոր չեմ սնահաւատ ազգի մը համար:

Չեմ թոյլ տար, որ ինծի փակէք անկեան մէջ,
եւ աստուածներուն պատժին ես չեմ հաւատար,
կրօններու յաւիտենականութենէն չեմ վախնար:

Ըսին որ արարքներուն միտումներն են կարեւոր,
ըսե՛ք ի՞նչ է միտումը այս ամեն դաժանութիւններուն, որ կը տեսնենք:

Ո՞ր արդարութիւնը կ’արտօնէ խոցել աղջիկներուն, գեղեցկուհիներուն գերեվարել, եւ իրենց հարճ դարձնել:

Մինչեւ ե՞րբ կը ծաղրուին ուղեղները, եւ կը մեծարուին աղոթքները:
Մինչեւ ե՞րբ ծայր կը նետուին աղքատներն ու կը վատնուին ունեցուածքները:
Մինչեւ ե՞րբ կը կառուցուին տաճառներ երբ մարդը սովամահ կ’ըլլայ:

Իրաւունքն է որ պատուին հիւանդանոցներ,
գիտութեան կաճառներ՝ որ մշակույթները ծաղկին:
Ո՛չ ոսկեզարդ տաճառներ:
Ո՛չ սին տուներ ուր կ’արտոնուի ամեն ինչ որ արգիլուած է,
արգիլուած ըստ շահերու եւ համաձայնութիւններու:

Ե՞րբ կը բարձրանանք աւելի պայծառ վաղուան եւ կը մոռնանք մթության դարաշրջանը:
Ե՞րբ կ’ազատուինք կապանքներէն եւ սովորոյթներէն:

Թող ըլլայ մտքերու եւ արարչութեան, ոչ աւազակախմբերու ազատութիւն:
Ոչ քողերու եւ սրբապատկերներու ազատութիւն:

Այո աւաղ ես փոքրամասնութիւն եմ

Մերժեցի դասուիլ շարքերու մէջ,
Նմանիս չի տրուիր դասուելու պատիւը:

Որոշ հասարակութիւններու մէջ խախտում կը համարուինք:
Ուրիշ միջավայրներու մէջ անհաւատ ենք մենք:

Ով միտքը կը գերադասէ անցողիկ առասպելներէն՝
պէ’տք է որ սպանուի եւ ոչնչացուի, որպէսզի զերծ մնան իր պատճառած «ժանտէն»,

Փոքրամասնութիւն ենք՝ Մահուան դատապարտուած…

Արենի Տիգրանեան