Uncategorized

…And I’ve started blogging…

Hi everyone first I’d like to greet you from the very bottom of my heart in my blog second I’d like to… bla bla bla….
I know those are not the right words that will make you visit my blog again and try seeing what I see through my glasses, so I won’t make it a long greeting article about what this blog means to me or how good I’ll feel if every time you visit and read… because we all know that it’s very important to me to be read otherwise I wouldn’t start my blog in the first place, would I?
So greetings and wait to see more through Nahabed’s Agnots.
 

3 Comments

 • Գէորգ Պէրղուտեան

  Շնորհաւոր ըլլայ:
  Կ'ուզենք այս պլոկը Հայերէնով ալ տեսնել:

 • Anonymous

  Եղբայր բարի գալուստ հայկական բլոգոսֆերա, ինչպես ասում են ոտդ խերով լինի, թող փոստերդ էլ հետաքրքիր ու կարդացվող ըլլան :Ճ
  Անչափ հաճելի է քեզ տեսնել այս միջավայրում:
  Բարով եկար: