Uncategorized

Կէս…

հեռացել եմ, մոռացել եմ, կիսաերգը, կիսալաց
կարոտի ծիածանները երկնքում չեն հորինված 
Շ. Պետրոսյան

Կիսախմած, կիսատխուր՝
Շնչում էր նա կիսալքուած:

Կիսաարթուն, կիսագինով՝
Պարում էր նա կիսայուզուած:

Կիսահոգնած, կիսալուռ՝
Սիրում էր նա կիսամեռած…

http://youtu.be/ggHbZfWQUUQ